Tunnustus

Jokaisessa jumalanpalveluksessa luetaan uskontunnustus. Siinä ihminen yhtyy kirkon vuosisataiseen uskonperintöön lausumalla samoja sanoja kristinuskon ydinasioista joita ovat lausuneet toiset kristityt jo 1300-1800 vuotta sitten. Tunnustuksista käytetään tavallisesti Apostolista tai Nikaian uskontunnustusta.

Luterilaisella kirkolla on lisäksi omia tunnustuskirjojaan, pidempiä tekstejä jotka ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin jumalanpalveluksissa käytetyt tiiviit uskontunnustukset. Augsburgin tunnustus on evankelis-luterilaisen kirkon tärkein tunnustuskirja.