Kristinuskon peruskiviä

”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin" - 1. Kor:12.

Kristinuskon pitkän historian aikana uskoa on sanoitettu auki ja koottu teksteiksi. Tälle sivulle on kerätty lyhyet luonnehdinnat ja linkit keskeisiin uskon kirjoihin.

Kristinuskoa sanotaan syystäkin kirjojen uskonnoksi. Mutta kaikkia kirjoja tärkeämpi peruskivi kristinuskossa on Jumala itse.