Lapset ja perheet

”Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla.”  - Lina Sandell, Lasten virsi 100

Elämä lasten kanssa on rikasta, monipuolista ja yllätyksiä täynnä. Seurakuntien lapsi- ja perhetyö on mukana jakamassa lasten kasvatusvastuuta kulkemalla vanhempien ja muiden kasvattajien rinnalla. Kristillinen arvomaailma antaa eväitä elämään ja kasvukokemuksia lapsille.

Seurakunnissa järjestetään lapsille monenlaista kasvua ja kehitystä tukevaa, turvallisuutta tuovaa toimintaa. Myös aikuiset ovat tervetulleita mukaan tutustumaan toisiin vanhempiin ja saamaan tukea vanhempana olemiseen.

Suhdeklinikka


kotikirkko