18.10.2017 | Ajankohtaista

Talousarvion kehykset lausuntokierroksille seurakuntiin

Krematorio peruskunnostetaan ensi vuonna

Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan koko Suomessa noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Joensuussa kirkollisverotulokertymä on vuoden 2017 toisen vuosikolmanneksen jälkeen 4,5 % edellistä vuotta pienempi ja voi jäädä noin 10 300 000 euroon. Tämä summa on noin 200 000 euroa aiempaa ennustetta ja 500 000 euroa edellistä vuotta pienempi.

Vuodelle 2018 annetun ulkoisen toiminnan talouskehyksen loppusumma on 10 287 000 euroa, mikä on reilut 200 000 euroa (2,0 %) edellistä vuotta pienempi. Vuoden 2018 investointeihin on varattu 900 000 euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Rantakylän kirkon ja Joensuun seurakuntakeskuksen vesikatteiden uusimiset ja Joensuun hautausmaan krematorion uunin muuraus ja peruskunnostus.

Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti esityksen taloudellisista kehyksistä lausuntokierroksille seurakuntaneuvostoihin. Lausuntoja käsitellään seurakunnissa marraskuun aikana. Tulevan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma ja suunnitelmat vuosille 2019-2020 vahvistetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa.

Runsas hakijajoukko henkilöstöpäällikön virkaan

Seurakuntayhtymään perustettiin aiemmin tänä vuonna uusi henkilöstöpäällikön virka. Ehdotus viran perustamisesta saatiin keväällä 2016 pidetyn piispantarkastuksen yhteydessä. Virka julistettiin haettavaksi syyskuussa ja määräaikaan mennessä siihen haki 43 henkilöä. Virkaan valittiin haastattelujen perusteella Satu Krohns. Krohns siirtyy virkaan Abloy Oy:n henkilöstöjohtajan tehtävästä.

Yhteinen kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan tiedoksi perheneuvoja Taina Pesosen sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Tiina Reinikaisen irtisanoutumisilmoitukset. Reinikainen on valittu kirkkoherraksi Pielisensuun seurakuntaan ja aloittaa virassa joulukuun alusta.Takaisin