28.03.2017 | Ajankohtaista

Siun seurakunta väliraportti valmistui

Siun seurakunta –yhteistyöselvityksen väliraportti on valmistunut. Selvitysmies, TT Matti Perälän laatimassa raportissa hahmotellaan ja käydään läpi eri vaihtoehtoja maakunnan 12 luterilaisen seurakunnan yhteistyön lisäämiseksi tai seurakuntien yhteen liittämiseksi tai seurakuntayhtymän muodostamiseksi.

Yhteistyöhankkeen ohjausryhmä käsittelee väliraporttia 4.4. pidettävässä kokouksessa. Loppuraportin on määrä valmistua toukokuun loppuun 2017 mennessä, minkä jälkeen seurakunnat päättävät jatkotoimista.

Siun seurakunta –hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten seurakuntien elinvoimaa Pohjois-Karjalassa.  Mukana ovat Joensuun, Pielisensuun, Rantakylän, Pyhäselän, Enon, Vaara-Karjalan, Heinäveden, Liperin, Kontiolahden, Kiteen, Tohmajärven ja Polvijärven ev.lut. seurakunnat sekä Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä.

Selvitysmies Perälä nostaa väliraportissa esille neljä vaihtoehtoa. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä jatkaa entisellään (siihen kuuluu 6 seurakuntaa), ja sen ympärille muodostetaan uusi yhtymä, johon kuuluvat loput selvityksessä mukana olevat 6 seurakuntaa.

Toinen mahdollisuus on tehdä seurakuntakohtaisesti kahdenvälisiä sopimuksia talouden tai kiinteistöjen hoidosta, viestinnästä, yhteisistä viroista jne. Kolmantena vaihtoehtona on sopia kappeliseurakuntien muodostamisesta, jolloin iso ja pieni seurakunta muodostavat parin. Tällä hetkellä esim. Kiteellä on kaksi kappeliseurakuntaa; Kesälahti ja Rääkkylä. Yhtenä mahdollisuutena on myös perustaa uusi Joensuun seudun yhtymä, johon kuuluu kaikki kaksitoista seurakuntaa.

Selvitysmies on seurakuntia kiertäessään havainnut, että seurakunnissa on sekä yhteistyön lisäämistä ja myös yhtymiä kannattavia että vastustavia näkökantoja. Raportissa painotetaan kuitenkin sitä, että organisatorisia ratkaisuja tärkeämpää on luoda uutta toimintakuluttuuria seurakuntiin. Esim. luottamushenkilöiden panosta asioiden valmistelussa pitäisi lisätä tuntuvasti, jotta pitkäjänteisiä ja kestäviä päätöksiä syntyisi yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Selvityshankkeen väliraportti on kokonaisuudessaan luettavissa netissä: www.siunseurakunta.fi
(> Infopankki > Raportteja). Hankkeella on myös facebooksivut, jossa voi käydä asiasta keskustelua www.facebook.com/siunseurakuntaTakaisin