22.11.2016 | Ajankohtaista

Yhteistyö ja itsenäisyys kiinnostavat seurakuntia

Maakunnan luterilaiset seurakunnat haluavat lisätä yhteistyötä, mutta pysyä toiminnallisesti itsenäisinä. Tämmöiseen alustavaan johtopäätökseen on päätynyt ”Siun seurakunta” –hankkeen selvityskonsultti, TT Matti Perälä. Hän on syksyn aikana käynyt 20 neuvottelua hankkeessa mukana olevassa 12 seurakunnassa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

”Seurakuntia tuntuu kiinnostavan yhteistyö ja kevyt yhtymämalli. Yhden seurakunnan muodostaminen ja vahva keskushallinto näyttävät kiinnostavan vähemmän”, kertoi Perälä tiistai-iltana pidetyssä Siun seurakunta –hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Joensuussa. Ohjausryhmässä on edustus jokaisesta 12:sta mukana olevasta seurakunnasta sekä Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymästä.

Seurakunnissa vieraillessaan Perälä on havainnut sanan ”seurakunta” herättävän hyvinkin monenlaisia mielikuvia. ”Nuorelle sana seurakunta tarkoittaa eri asiaa kuin keski-ikäiselle tai vanhukselle. Digikirkko on silti jotain samaa kuin ikikirkkokin. Olennaisinta tässä yhteistyöselvityksessä eivät ole kuitenkaan rakenteet, vaan halu mennä yhdessä eteenpäin.”

Toimenpide-ehdotukset ensi keväänä 

Siun seurakunta –yhteistyöhankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten seurakuntien elinvoimaa Pohjois-Karjalassa.  Seurakuntien kesken selvitetään yhteistyön tiivistämistä, erilaisten seurakuntayhtymämallien toteuttamista sekä kirkollisten palveluiden säilyttämistä koko maakunnan alueella.

Selvitysmies antaa väliraportin vuoden lopussa. Toinen neuvottelukierros käydään ensi keväänä, ja selvitysmiehen raportti toimenpide-ehdotuksineen valmistuu toukokuun loppuun 2017 mennessä. Sen jälkeen seurakunnat päättävät jatkotoimistaTakaisin