27.01.2020 | Ajankohtaista

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 2.2.2020

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 2.2.2020. Keräyksellä tuetaan vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.


40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.

Yhteisvastuun tuotolla tuotettava tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille. Erityisesti kaivataan lisää matalan kynnyksen apua vanhemmuuden arkeen. Monista arjen haasteista selviää, jos on toimivia verkostoja, ystävien ja läheisten tukea. Yhteisvastuuvaroilla halutaan luoda paikkoja, joissa lasten ja perheiden keskinäinen tuki vahvistuu.


60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Ulkomailla vanhemmuuden ja perheiden monipuolinen tukeminen on elintärkeää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä, joissa vanhemmat joutuvat keskittymään selviytymiseen ja toimeentulon hankkimiseen.


Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.


Vuonna 2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Yhteisvastuukeräyksen toteutus Joensuussa


Joensuun ev.lut. seurakunnissa Yhteisvastuukeräyksen starttitilaisuudet järjestetään sunnuntaina 2.2.2020 jumalanpalvelusten yhteydessä. Jumalanpalvelukset alkavat klo 10 Joensuun, Pielisensuun, Rantakylän, Pyhäselän ja Enon kirkoissa sekä Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla. Avausjumalanpalvelus järjestetään myös Noljakan kirkossa klo 12 ja Tuupovaaran kirkossa klo 13.

Keräyksen avauksen jälkeen lista- ja lipaskerääjät lähtevät liikkeelle, ja heihin voi törmätä Joensuun ev.lut. seurakuntien alueella helmi-huhtikuun ajan. Yhteisvastuukerääjän tunnistaa keräyslippaassa ja –listassa olevasta virallisesta, tätä vuotta koskevasta poliisihallituksen rahankeräysluvasta.
Yhteisvastuukeräykselle kerätään varoja myös useissa seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa kevään 2020 aikana.


Lähde: www.yhteisvastuu.fiTakaisin