09.12.2019 | Ajankohtaista

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 9.12.2019 yhtymän talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Ensi vuoden talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 44 000 euroa.

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna 10 950 000 euroa, mikä on noin prosentin kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Talousarviossa suurin kuluerä on henkilöstökulut, joiden arvioidaan olevan ensi vuonna reilut 8 miljoonaa euroa eli 63,8 prosenttia kaikista käyttötalouden menoista. 

Tuloveroprosentti säilyy ennallaan vuonna 2020. Talouden tasapaino säilytetään aktiivisella kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelmalla ja alueellisella yhteistyöllä.

Talousarviossa on varauduttu liki kahden miljoonan euron investointeihin. Merkittävimmät investoinnit ovat ensi vuonna toteutettava Utran kirkon julkisivun ja vesikaton maalaus ja vuonna 2021 valmistuva Enon seurakuntatalo. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelman. Kiinteistösuunnitelma toimii kiinteistökannan ylläpitoa ohjaavana työkaluna.

Kiinteistösuunnitelmaan on listattu kaikki seurakuntayhtymän omistuksessa olevat kiinteistöt sekä arvioitu niiden kuntoa, käyttökustannuksia ja korjausvelkaa. Kiinteistösuunnitelmaan on kirjattu myös seurakuntayhtymän omistamat metsät.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan myös aluekeskusrekisteritoimintojen järjestämistä Kuopion hiippakunnan alueella. Kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen mukaan jokaisen seurakunnan on kuuluttava vuoden 2022 alusta alkaen aluekeskusrekisteriin, joka vastaa kirkonkirjojen ja väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Kuopion aluekeskusrekisteri on tiedustellut Joensuun rovastikunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien halukkuutta liittyä Kuopion aluekeskusrekisteriin. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyysi asiasta lausuntoja yhtymän kuudelta seurakuntaneuvostolta. 

Seurakuntaneuvostot pitävät Joensuun keskusrekisterin mahdollista liittymistä Kuopion aluekeskusrekisteriin perusteltuna. Yhteinen kirkkovaltuusto linjasi, että keskustelut mahdollisesta liittymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin voidaan aloittaa.


Takaisin