19.11.2019 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelma etenee ja ympäristödiplomille haetaan jatkoa

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelma etenee valtuustokäsittelyyn. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistösuunnitelman hyväksymistä. 

Kiinteistösuunnitelmaan on listattu kaikki seurakuntayhtymän omistuksessa olevat kiinteistöt ja arvioitu niiden kuntoa, käyttökustannuksia ja korjausvelkaa. Kiinteistösuunnitelmaan on kirjattu myös seurakuntayhtymän omistamat metsät.

Lähtökohtana kiinteistösuunnitelmassa on, että investointien painopiste on toiminnan kannalta välttämättömien rakennusten ylläpidossa niin, että rakennukset ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää. Toiminnan kannalta välttämättömiä rakennuksia ovat mm. kirkot ja seurakuntatalot. Toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista on harkittava perusteellisesti.  

Kiinteistösuunnitelma toimii kiinteistökannan ylläpitoa ohjaavana työkaluna. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen ja kiinteistökannassa tapahtuvien muutosten myötä.

Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan tiistaina 19.11.2019 hakea jatkoa Kirkon ympäristödiplomille. Joensuun seurakuntayhtymälle on myönnetty ympäristödiplomi toukokuussa 2010. Diplomi on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 

Seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmä tekee vuoden 2020 aikana ympäristökatselmusraportin ja ympäristöohjelman päivityksen. Päivitetty raportti ja ohjelma tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi niiden valmistuttua.

Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Ympäristödiplomissa mm. seurakunnan päättävät elimet sitoutuvat ympäristöarvoihin, määritetään selkeät vastuut ja valtuudet, asetetaan tavoite: ympäristön tilan jatkuva parantaminen sekä toimintaa valvotaan luotettavasti.

Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmentaa tuomiokapitulin valtuuttama auditoija. Ympäristödiplomi on määräaikainen, uusittaessa ympäristödiplomi on voimassa viisi lisävuotta kerrallaan.


Takaisin