24.09.2019 | Ajankohtaista

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti sairaalapastorin viran haettavaksi

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi sairaalapastorin viran kokouksessaan 24.9.2019. Tehtävä vapautuu 1.7.2020 alkaen nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. 

Sairaalapastori palvelee potilaita, heidän omaisiaan ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Hän on sairauden herättämien elämänarvoja ja elämänkatsomusta koskevien kysymysten asiantuntija. Sairaalapastori työskentelee koko hoitoyhteisöä varten ja toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä.

Kelpoisuutena sairaalapastorin virkaan on kelpoisuus papin virkaan ja henkilökohtainen soveltuvuus tehtävään. Lisäksi valitulla henkilöllä tulee olla kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai hänen tulee sitoutua hankkimaan kyseinen koulutus välittömästi viran vastaanottamisen jälkeen.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessa omalta osaltaan myös vuonna 2021 Joensuussa järjestettävien herättäjäjuhlien yhteistyösopimuksen Joensuun kaupungin kanssa. Herättäjäjuhlien pääjärjestäjät (Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä ja Herättäjä-Yhdistys) ovat sopineet jo aiemmin keskinäisestä työnjaosta ja vastuistaan juhlien järjestämisessä.

Herättäjä-Yhdistys kantaa kokonaisvastuun juhlien toteuttamisesta sekä vastaa juhlien ohjelmasta ja taloudellisesta tuloksesta. Seurakuntayhtymän taloudellinen vastuu rajoittuu 230 000 euron enimmäissummaan. Yhteistyösopimuksella Joensuun kaupungin kanssa sovitaan mm. juhla-, majoitus- ja pysäköintitilojen käytöstä sekä yhteistyöstä tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Herättäjäjuhlat järjestetään Joensuussa 2.-4.7.2021. Päätapahtumapaikkoina toimivat Kerubi Stadion ja Joensuu Areena. Herättäjäjuhlat on toiseksi suurin kirkollinen kesäjuhla, johon viime vuosina on osallistunut 20 000 - 40 000 juhlavierasta. Aiemmin herättäjäjuhlat on järjestetty Pohjois-Karjalassa vuonna 1961 Joensuussa, 1978 Lieksassa ja 1995 Joensuussa. 


Takaisin