11.06.2019 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion valmistelu käyntiin

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 11.6.2019 pidetyssä kokouksessaan kehysmäärärahat yhtymän toiminta- ja talousvastuullisille yksiköille vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten. Ensi vuoden arviolaskelmien pohjana on nykyisen toiminnan tason turvaaminen.

Talouden tasapainottaminen vaati tuloveroprosentin korottamisen 0,1 prosenttiyksiköllä 1,55 prosenttiin vuodelle 2019. Muutos oli kertaluonteinen ja pitkäkestoinen päätös. Talouden tasapainottaminen vaatii myös mm. aktiivista kiinteistö- ja henkilöstösuunnittelua.

Kuluvana vuonna kirkollisverokertymän arvioidaan olevan noin 11 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kirkollisverotuloja arvioidaan tarvittavan toiminnan ja investointien tarpeisiin liki saman verran eli n. 11 miljoonaa euroa, jonka lisäksi muita tuloja on arvion mukaan 3,5 miljoonaa euroa. Laskelmissa ensi vuoden käyttötalouden nettomenot, rahoitustoimen menot ja investointimenot ovat arvion mukaan yhteensä 14,5 miljoonaa euroa.  

Joensuun seurakuntayhtymän kuudelle seurakunnalle sekä yleishallinnolle, hautaustoimelle, kiinteistötoimelle ja yhteiselle seurakuntatyölle jaettava kehyssumma talousarviota varten on yhteensä 10,4 miljoonaa euroa.

Yhtymän jokainen tulosvastuullinen yksikkö laatii kehyksen pohjalta kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ensi vuoden toiminta- ja talousarvion kokouksessaan lokakuussa 2019, lopullisesti arviot hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto joulukuussa.


Takaisin