10.06.2019 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pysyy ennallaan

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden tuloveroprosentiksi 1,55. Veroprosentti on sama kuin vuonna 2019. Kirkollisveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle 0,1 prosenttiyksiköllä talouden tasapainottamiseksi. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 myös seurakuntakuntayhtymän vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Joensuun seurakuntayhtymän tulos oli viime vuonna 473 791 euroa alijäämäinen. Joensuun seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 52 130. Joensuulaisista evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 68,1 %.

Kokouksessa oli käsiteltävänä myös entisen Mutalan kirkon kiinteistön ja Vuokra-Ollilan kerrostalojen kauppakirjojen hyväksyminen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi molemmat kauppakirjat. Vuokra-Ollilan kolme kerrostaloa ja niiden tontin vuokraoikeus myydään Korpinurmi & Haapasalo kiinteistöt Oy:n ja Manandwork Oy:n myöhemmin muodostettavalle yhtiölle. Entisen Mutalan kirkon kiinteistöstä kauppakirja on puolestaan allekirjoitettu Rakennusliike Kosunen Oy:n kanssa. Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti mm. Kiihtelysvaaran kirkon rakennusrahaston ja Joensuun kirkon urkurahaston perustamisesta. Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa syksyllä 2018. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti uuden kirkon rakentamisesta palaneen kirkon paikalle joulukuussa 2018. Rakentamispäätöksen jälkeen seurakuntayhtymä on voinut ottaa vastaan lahjoituksia uuden kirkon rakentamiseen. Lahjoituksia varten on tarkoituksenmukaista perustaa rakennusrahasto.

Joensuun kirkon urkurahasto puolestaan perustettiin uusien urkujen hankkimista varten tehdyille lahjoituksille. Joensuun seurakuntaneuvosto on todennut vuonna 1969 valmistuneiden Joensuun kirkon urkujen olevan huonossa kunnossa ja vika-alttiit. Seurakuntayhtymän urkutyöryhmä on todennut vuonna 2012, että nykyisillä uruilla voidaan hoitaa seurakunnan jumalanpalvelusmusiikki, mutta taiteellisen laadun parantaminen vaatii taloudellista panosta. 


Takaisin