14.05.2019 | Ajankohtaista

Kirkkotien julkaisurytmiä selkiytetään

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä on käynnistämässä Kirkkotie-lehden taiton, painatuksen ja jakelun kilpailutusta. Nykyiset kolmivuotiset sopimukset päättyvät 31.12.2019. Tulevassa kilpailutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seurakuntayhtymän viestintäkokonaisuuden kehittämiseen ja Kirkkotie-lehden julkaisurytmin selkiyttämiseen.

Seurakuntayhtymän viestintäyksikön tehtävänä on tehdä kirkon sanomaa ja seurakuntien toimintaa tutuksi seurakuntalaisille. Kirkkotie-lehti on yksi seurakuntayhtymän merkittävimmistä viestintäkanavista, koska se jaetaan jokaiseen kotiin Joensuun seurakuntien ja Kontiolahden seurakunnan alueella. Perinteisen lehden rinnalle on kuitenkin tullut useita muita viestinnän kanavia, mitkä ovat lisänneet viestintäyksikön työn määrää. Haasteena onkin löytää tasapaino uusien ja perinteisten viestintätapojen kesken. 

Tällä hetkellä Joensuun seurakuntien ja Kontiolahden seurakunnan alueella jaettava Kirkkotie-lehti ilmestyy kolmen viikon välein. Ilmestymisrytmi on hankala hahmottaa, koska toisinaan lehti ilmestyy kuukauden alussa ja toisinaan kuukauden lopussa. Ilmestymisrytmi ei myöskään tue kirkkovuoden tai seurakuntien päätöksenteon tiedottamista. 

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.5.2019, että Kirkkotie-lehti kilpailutetaan kerran kuukaudessa ilmestyvänä lehtenä, lukuun ottamatta heinäkuuta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi myös muut kilpailutuksen ehdot sekä valtuutti Pohjois-Karjalan hankintatoimen toteuttamaan kilpailutuksen. Tuleva kilpailutuskausi on 1.1.2020-31.12.2022.

Kirkkotie-lehden toimitustyöhön käytetään tällä hetkellä noin kolmannes koko viestintäyksikön työajasta. Viestinnän kokonaisbudjetista Kirkkotien osuus palkat huomioiden on noin puolet. Muutoksen jälkeen Kirkkotie-lehden toimitustyöhön käytettävä aika on noin viidennes viestinnän kokonaistyöajasta ja reilut kolmannes viestinnän yksikön vuosibudjetista.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myös mm. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään eli 1,55 prosentissa sekä määräalan myyntiä Joensuun kaupungille hautausmaan läheisyyteen rakennettavaa kiertoliittymää varten. 

Joensuun kaupunki valmistelee kiertoliittymän rakentamista Koulukadun ja Rauhankadun risteykseen. Työ vaatii asemakaavamuutoksen. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta alueella. Kaavassa huomioidaan myös seurakuntayhtymän suunnitelmat hautausmaa-alueen liikenteen ja pysäköinnin kehittämiseksi.


Takaisin