09.05.2019 | Hautaus- ja puistopalvelut

Hautausmailla ei saada vettä vielä kaikkialle

Lumet ovat sulaneet ja kevättyöt hautausmailla ovat alkaneet. Kulkemisen helpotuttua myös omaiset ovat vierailleet haudoilla tarkistamassa talven jälkiä ja tuomassa kukkia. Lisääntyneen liikkumisen myötä hautaus- ja puistopalveluiden toimistoon on tullut jonkin verran jo omaisten kyselyitä veden saannista hautausmailla.

Kaikilla hautausmailla vesijohtoverkostot eivät ole vielä käytössä. Muun muassa Joensuun vanhalle osalle ei vettä vielä tule. Vesijohtoverkosto on vanha ja rakennettu rautaputkilla. Näin ollen vettä saadaan hautausmaalle vasta sitten, kun routa on kokonaan sulanut.

Tilannetta pyritään helpottamaan ajamalla vettä ainakin äitienpäivä viikonloppuna Joensuun hautausmaalla oleviin altaisiin. Myös Kettuvaaran, Utran ja Pyhäselän hautausmailla on vettä ajaettu astioihin. Pyhäselässä vetta saa myös huoltorakennuksen luota ja Kiihtelysvaarassa varaston seinästä. Sen sijaan Hoilolan hautausmaalle ei saa vettä vielä ollenkaan. Tuupovaarassa vettä löytyy kappelin luota.

Hautaus- ja puistopalveluista toivotaan, että vielä pyrittäisiin välttämään mm. hautakivien pesua, jotta vesi riittää mahdollisimman monelle.Takaisin