24.04.2019 | Ajankohtaista

Kiihtelysvaaran uuden kirkon hankesuunnittelu käyntiin

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 23.4.2019 Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnittelun työryhmän. Hanketyöryhmän tehtävänä on laatia Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen hankesuunnitelma.
 
Suunnitelmassa esitetään mm. seurakunnan jäsenmäärän kehityksen ennuste, kirkon käyttöasteen ennuste sekä hankkeen mitoitus, rahoitus, rakennuspaikka, toteutustapa ja tarpeellisuus. Hankesuunnitelma on määrä valmistua tammikuussa 2020. Suunnitelma toimii myöhemmin käynnistettävän rakennussuunnittelun lähtökohtana.
 
Hankesuunnittelun työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistötoimikunnan jäsen Heimo Karhapää ja jäseniksi Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherran Anne Angervo, kiinteistömestari Jouni Heiskanen, kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, hallintojohtaja Tommi Mäki sekä Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston myöhemmin nimeämä jäsen. Lisäksi kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Pauli Tahvanaisella on työryhmän kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.Takaisin