26.03.2019 | Ajankohtaista

Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelutoimikunnan työ päätökseen

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 26.3.2019 Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelutoimikunnan laatimaa raporttia. Raporttiin on koottu Kiihtelysvaaran kirkon historiaa sekä palon jälkeisiä toimia. Raportti sisältää myös laajan kuva-aineiston. 

Raportissa todetaan, että palon jälkeen raunioilla tehtiin museoviraston edellyttämä arkeologinen tutkimus. Lisäksi Kiihtelysvaarassa on järjestetty palon jälkeen uuden kirkon ideointi-iltapäivä ja Kiihtelysvaara-Seura on käynnistänyt kirkkokeräyksen. Vapaaehtoisvoimin kirkon hyväksi pidetään myös useita tukikonsertteja.

Raportissa ei oteta kantaa siiten, mitkä selvityksen aikana esille nousseista näkökulmista tai ideoista olisi otettava huomioon. Toimikunnan mukaan päätökset tehdään rakennushankkeen edetessä. 

Yhteinen kirkkoneuvosto totesi suunnittelutoimikunnan työn päättyneen ja lähettää raportin kiinteistötoimikunnalle. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi myös kiinteistötoimikunnalle tehtäväksi valmistella esityksen Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelman laatimisesta.Takaisin