14.01.2019 | Ajankohtaista

Kiihtelysvaaran kirkon ideointitilaisuus täytti salin

Kiihtelysvaaran uuden kirkon ideointitilaisuus keräsi sunnuntaina 13.1.2019 runsaasti väkeä Kiihtelysvaaran seurakuntatalolle. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan reilut 80 ihmistä.

Ideointi-iltapäivän avasi uuden kirkon rakentamista varten nimetyn suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Heimo Karhapää. Tilaisuudessa puhuivat myös Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, kiinteistömestari Jouni Heiskanen ja Kiihtelysvaara-Seuran varainhankinnan yhteyshenkilö Matti Väistö.
Varsinainen uuden kirkon ideointi toteutettiin pöytäkunnittain keskustellen. Ryhmäkeskustelujen jälkeen ideat koottiin yhteen. Isoja ja pienempiä ideoita syntyi erittäin runsaasti. Useammassa pöydässä oli pohdittu, että uuden kirkon tulisi sopia ympäröivään luontoon ja että luonto tulisi huomioida myös sisustuselementtinä. Vanhan kirkon ristin muoto toivottiin myös säilytettävän uudessa kirkossa, samoin puu rakennusmateriaalina.
Ideoinnissa nostettiin esille myös, että uuden kirkon tulisi olla paloturvallinen, käytännöllinen, tiloiltaan muunneltava, vanhaa kunnioittava ja esteetön. Lisäksi vanhasta, palaneesta kirkosta säilyneitä asioita toivottiin säilytettävän myös uudessa kirkossa.
Ideointi-iltapäivän anti toimitetaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämälle suunnittelutoimikunnalle tiedoksi ja valmistelutyön tueksi. Suunnittelutoimikunnan
tehtävänä on kartoittaa Kiihtelysvaaran kirkon palon jälkeiset tapahtumat sekä esittää toimenpiteitä uuden kirkon rakennushankkeen käynnistämiseksi. Toimikunnan kokoamasta aineistosta laaditaan raportti, jonka on määrä valmistua helmikuun 2019 loppuun mennessä. 
Sunnuntaina Kiihtelysvaarassa pidetyssä ideointi-iltapäivässä keskusteltiin myös Kiihtelysvaara-Seuran käynnistämästä varainkeruukampanjasta. Tilaisuudessa olleilta seurakuntalaisilta tuli runsaasti ideoita myös varainhankinnan toteuttamiseen.
Kiihtelysvaaran 1700-luvulla rakennettu kirkko tuhoutui tulipalossa 23.9.2018. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen uuden kirkon rakentamisesta palaneen kirkon paikalle kokouksessaan 3.12.2018.


Takaisin