03.12.2018 | Ajankohtaista

Valtuusto hyväksyi laajan yhtymän – ehtona Kontiolahden ja Liperin mukaan tulo

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2018 Joensuun seudun seurakuntayhtymän muodostamisen. Päätökseen sisältyy kuitenkin ehto siitä, että Kontiolahden ja Liperin seurakunnat liittyvät laajaan yhtymään.
 
Yhteinen kirkkovaltuusto katsoo, että seurakunnallisen toiminnan kannalta yhtymän laajentuminen on järkevää silloin, kun alue on maantieteellisesti yhtenäinen. Jos Liperi ja Kontiolahti jäävät yhtymästä pois, ei Polvijärven, Outokummun tai Heinäveden ole tarkoituksenmukaista lähteä rakentamaan yhteistyötä Joensuun suuntaan, vaan avun on löydyttävä lähempää, pöytäkirjassa todetaan.
 
Valtuustossa nähtiin, että kaikilla Siun seurakunta -hankkeessa mukana olleilla seurakunnilla on edessään lähivuosina sopeuttamistarvetta. Uuden, laajapohjaisen yhtymän arvioidaan tuovan toiminnallista ja taloudellista turvaa. Laajalla yhtymällä pyritään varmistamaan, että seurakuntalaiset saavat laadukasta palvelua jatkossakin koko maakunnan alueella.
 
Kontiolahden seurakunnan kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymään liittymisestä tiistaina 4.12.2018. Liperin seurakunnan kirkkovaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 18.12.2018. Outokummussa valtuustopäätös asiasta tehdään 11.12.2018.
 
Tähän mennessä Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston lisäksi laajasta yhtymästä päätöksen ovat tehneet Tohmajärven, Heinäveden, Polvijärven ja Kiteen kirkkovaltuustot. Tohmajärven, Polvijärven ja Heinäveden seurakunnat hyväksyivät yhtymään liittymisen. Kiteen kirkkovaltuuston päätös oli, että Joensuun seudun seurakuntayhtymään ei lähdetä.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2019
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvio on noin 360 000 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti ensi vuoden talousarvion kokouksessaan 3.12.2018.
 
Seurakuntayhtymän talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2016 lähtien. Talouden tasapainottaminen ja talousarvion mukaisen kirkollisverokertymän saavuttaminen on edellyttänyt tuloveroprosentin nostamista 0,1 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2019. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kesäkuussa seurakuntayhtymän vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,55 prosenttia. Tuloveroprosentin korotuksen myötä kirkollisveroa arvioidaan kertyvän ensi vuonna 11 050 000 euroa. 
 
Vuoden 2019 talousarvion mukaiset toimintakulut ovat 12 210 867 euroa (2018: 12 114 459 euroa) ja ulkoiset toimintatuotot 2 581 667 euroa (2018: 1 827 459 euroa). Toimintatuottojen kasvu perustuu metsänhoidolliseen metsäomaisuuden myyntiin, josta arvioidaan syntyvän 650 000 euroa myyntivoittoa. Metsätalouden myyntivoitto esitetään siirrettäväksi rakennusrahastoon kattamaan tulevia kiinteistöjen uudisrakennus- ja peruskorjaustarpeita.
 
Investointeihin talousarviossa on varattu 745 000 euroa. Merkittävimmät ensi vuoden investoinnit ovat Tuupovaaran kirkon vesikaton maalaus sekä Joensuun hautausmaalla sijaitsevan Ristinkappelin kylmäsäilytystilojen laajennus ja valaistuksen saneeraus. 
 
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Rantakylässä sijaitsevien Vuokra-Ollilan kerrostalojen lisäämisen myynnissä olevien kiinteistöjen luetteloon. Näin ollen suunniteltua peruskorjausta ei toteuteta, vaan yhtymä käynnistää kerrostalojen hallitun alasajon. Vuokra-Ollilan kolme kerrostaloa puretaan viimeistään vuonna 2023, ellei niitä ole sitä ennen myyty.  


Takaisin