13.11.2018 | Ajankohtaista

Yhteinen kirkkoneuvosto näyttää vihreää valoa laajalle yhtymälle

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.11.2018 esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle laajan yhtymän muodostamista. Esitykseen sisältyy kuitenkin ehto siitä, että yhtymä toteutuu laajapohjaisena tai vähintäänkin siten, että Kontiolahden ja Liperin seurakunnat ovat mukana. 

- Siun seurakunta -hankkeessa mukana olevien seurakuntien vuoden 2017 tilinpäätösaineiston perusteella yhdenkään seurakuntatalouden taloudellinen tilanne ei tällä hetkellä näytä erityisen hyvältä. Jos nyt ei ryhdytä toimiin tilanteen korjaamiseksi, toimintaedellytysten säilyttäminen 5-10 vuoden kuluttua vaatisi kipeitä sopeuttamistoimenpiteitä. Keskeinen kysymys on, että sopeutetaanko taloutta yhdessä vai erikseen, Siun seurakunta -hanketta kokouksessa esitellyt Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän hallintojohtaja Tommi Mäki toteaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan myös nykyisen yhtymän seurakuntien lausuntoja Siun seurakunta -hankkeesta. Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto hyväksyi ja Pyhäselän seurakuntaneuvosto hylkäsi esityksen laajasta yhtymästä. Joensuun, Pielisensuun, Rantakylän ja Enon seurakuntaneuvostot totesivat, että Joensuun seudun seurakuntayhtymä tulee toteuttaa vain, jos Kontiolahti ja Liperi ovat siinä mukana.

Nykyisen yhtymän ulkopuolisten seurakuntien kirkkoneuvostoista yhtymään liittymistä kirkkovaltuustoille esittävät Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven seurakunnat. Tohmajärvellä myönteinen päätös on hyväksytty jo kirkkovaltuustossakin. Kiteen, Kontiolahden ja Liperin kirkkoneuvostot ovat esittäneet kirkkovaltuustoille, että yhtymään ei lähdetä. Heinäveden seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontuu torstaina 15.11.2018. Lopulliset päätökset Joensuun seudun seurakuntayhtymästä tehdään seurakuntien ja yhtymän kirkkovaltuustoissa marras-joulukuun aikana.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan myös Rantakylässä sijaitsevien Vuokra-Ollilan kerrostalojen tilannetta. Kerrostaloihin on suunniteltu mittavaa peruskorjausta, jonka toteuttamiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen on nyt laadittu lisäselvityksiä. 

Hankkeen tarkistettu kustannusarvio on hieman vajaat 3,8 miljoonaa euroa, jossa on nousua aiempiin laskelmiin 5%. Laskelmien mukaan kerrostaloasuntojen vuokrataso nousisi n. 20 prosenttia Joensuun kaupungin vastaaviin vuokra-asuntoihin verrattuna. Näin ollen yksi asuntojen alkuperäinen tarkoitus tarjota diakonisin perustein markkinoilla olevaa vuokratasoa edullisempia asuntoja, ei enää toteutuisi.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittääkin yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vuokra-Ollilan peruskorjausta ei toteuteta, vaan Vuokra-Ollilan kerrostalot lisätään myynnissä olevien kiinteistöjen luetteloon. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettään myös, että kerrostalojen hallittu alasajo käynnistetään ja rakennukset puretaan viimeistään vuonna 2023, jos niitä ei ole sitä ennen myyty.Takaisin