31.10.2018 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvio ylijäämäinen

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 31.10.2018 tulevan vuoden talousarviota. Seurakuntayhtymän talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2016 lähtien. Kuluvan vuoden talousarvio oli 310 000 euroa alijäämäinen. 

Tällä hetkellä näyttää, että alijäämää kertyy arvioitua enemmän. Tulosta heikentää mm. kirkollisverokertymän jääminen talousarviota pienemmäksi. Vuoden 2019 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut nykyisen toiminnan tason turvaaminen ja talouden saaminen tasapainoon. 

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kesäkuussa seurakuntayhtymän vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,55 prosenttia. Tuloveroprosentin nostaminen 0,1 prosenttiyksiköllä oli välttämätön talouden tasapainottamiseksi. Tuloveroprosentin korotuksen myötä kirkollisveroa arvioidaan kertyvän ensi vuonna 11 050 000 euroa. 

Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat 12 210 867 euroa (2018: 12 114 459 euroa) ja ulkoiset toimintatuotot 2 581 667 euroa (2018: 1 827 459 euroa). Toimintatuottojen kasvu perustuu metsänhoidolliseen metsäomaisuuden myyntiin, josta arvioidaan syntyvän 650 000 euroa myyntivoittoa. Metsätalouden myyntivoitto esitetään siirrettäväksi rakennusrahastoon kattamaan tulevia kiinteistöjen uudisrakennus- ja peruskorjaustarpeita. Vuoden 2019 talousarvion mukainen ylijäämä on 361 127 euroa.

Investointeihin talousarviossa on varattu 745 000 euroa. Merkittävimmät ensi vuoden investoinnit ovat Tuupovaaran kirkon vesikaton maalaus sekä Ristinkappelin kylmäsäilytystilojen laajennus ja valaistuksen saneeraus. 

Vuoden 2019 talousarvion vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto joulukuussa.


Takaisin