20.06.2018 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymälle kuukauden Hinkuteko-palkinto

Hinkuteko-palkinto
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä on saanut tunnustusta työstä ilmaston hyväksi. Suomen ympäristökeskus palkitsi seurakuntayhtymän 20.6.2018 valtakunnallisella kesäkuun Hinkuteko-palkinnolla. Joensuun seurakuntayhtymän lisäksi vastaava tunnustus myönnettiin Kirkkonummen seurakuntayhtymälle.

Perusteluissaan Suomen ympäristökeskus piti erityisen positiivisena asiana Joensuun seurakuntayhtymän ja Joensuun kaupungin välistä yhteistyötä ilmastoasioiden eteenpäin viemisessä. Seurakuntayhtymä on liittynyt Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon ja allekirjoittanut julkisen ilmastositoumuksen. Ilmastotyötä tehdään siten aktiivisesti yhdessä laajemman kumppaniverkoston kanssa.

Seurakuntayhtymä sai kiitosta myös monista kiinteistöissä tehdyistä uudistuksista. Kiihtelysvaaran seurakuntatalon vuonna 2016 valmistunut laajennus yhdisti kahden kiinteistön toimintoja yhteen rakennukseen. Laajennuksen yhteydessä talon lämmitysmuoto vaihdettiin öljystä maalämpöön. Joensuun seurakuntakeskuksessa tehtiin samoihin aikoihin ilmanvaihdon perusparannus ja uusittiin lämmönvaihdin. Rantakylän kirkossa uusittiin kerralla vanhat lamput LEDeiksi. Myös muissa seurakunnan rakennuksissa valaistusta on systemaattisesti uusittu.

Joensuun seurakuntayhtymällä on kirkon ympäristödiplomi. Se on seurakuntia varten kehitetty ympäristöjärjestelmä, joka auttaa niitä ilmastonmuutoksen hillintään ja ympäristökasvatukseen liittyvässä työssä. Diplomi on voimassa neljä vuotta ja mukana on noin sata seurakuntaa.

Suomen ympäristökeskus valitsee joka kuukausi Kuukauden Hinkuteon. Hinkuteot valitaan Hinku eli Kohti hiilineutraalia kuntaa-hankkeen kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Palkittu saa diplomin ja julkisuutta.
 
Lue lisää seurakuntayhtymälle myönnetystä Hinkuteko-palkinnosta. 
 
Kuva: Joensuun seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän pj. Kauko Salo (vas.) ja ympäristövastaava Virpi Kiviniemi vastaanottivat Hinkuteko-palkinnon. Palkinnon luovutti Markus Hansen-Haug Suomen ympäristökeskuksesta.Takaisin