12.06.2018 | Ajankohtaista

Marja Liisa Liimatta sairaalapastoriksi

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 12.6. Marja Liisa Liimatan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan. 55-vuotias Liimatta työskentelee tällä hetkellä johtavana sairaalapastorina Hyvinkään seurakunnassa.  Liimatta aloittaa sairaalapastorin virassa 1.1.2019.

Sairaalapastorin valinnasta päätettiin haastatteluryhmän yksimielisen esityksen pohjalta. Tehtävää haki kymmenen henkilöä, joista yhdeksän täytti kelpoisuusehdot. Hakijoista viisi haastateltiin ja kolme lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Sairaalapastorin virka vapautui huhtikuun alussa, kun aiemmin tehtävää hoitanut henkilö siirtyi toisiin tehtäviin seurakuntayhtymässä. Sairaalapastorin virkapaikka on Pohjois-Karjalan keskussairaala.

Sairaalapapin tehtävänä on palvella potilaita, heidän omaisiaan ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Hän on sairauden herättämien elämänarvoja ja elämänkatsomusta koskevien kysymysten asiantuntija.

Sairaalapappi huolehtii kirkollisesta työstä sairaaloissa, laitoksissa ja avoterveydenhuollossa. Sairaalasielunhoito on sairaalapapin toteuttamaa keskustelutukea, jossa yhdessä sairaan ihmisen, läheisen tai terveydenhuollon työntekijän kanssa tarkastellaan ja etsitään vastauksia elämänkatsomuksellisiin, hengellisiin ja henkisiin kysymyksiin. Sairaalapapin tehtäviin kuuluvat myös sielunhoitotyön ohjauksesta ja koulutuksesta huolehtiminen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös, että sairaalapastorin viran täyttämiseen saakka tehtävää hoitaa pastori Riikka Hakulinen. Hakulinen on hoitanut Joensuun seurakuntayhtymässä sairaalapastorin viransijaisuutta vuoden 2015 alusta alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös muun muassa ensi vuoden talouden kehyksestä. Talousarvion valmistelua varten tehty talouden kehys on vuoden 2018 tasolla. Kustannustason nousun vuoksi talouden kehyksessä pysyminen vaatii tiukkaa talouskuria. Seurakuntayhtymän kuudelle seurakunnalle sekä yleishallinnolle, hautaustoimelle, kiinteistötoimelle ja yhteiselle seurakuntatyölle jaettava kehyssumma on yhteensä vajaan 10,3 miljoonaa euroa.

 Takaisin