11.06.2018 | Ajankohtaista

Joensuun seurakuntayhtymän kirkollisveroa korotetaan

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt korottaa yhtymän tuloveroprosenttia 0,10 prosenttiyksiköllä 1,55 prosenttiin. Nykyinen tuloveroprosentti 1,45 on ollut voimassa vuodesta 1999 lähtien.

Korotuksen jälkeen seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on hiippakunnan keskitasoa. Vuonna 2018 Kuopion hiippakunnan seurakuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 1,55.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös on ollut alijäämäinen vuodesta 2016 lähtien. Talousarvion mukaan kuluvan vuoden alijäämä on noin 310 000 euroa. Viime vuonna alijäämää kertyi vajaat 320 000 euroa.

Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus nostaa henkilöstökuluja lähivuosina. Taloutta kiristää myös vanheneva ja korjauksia vaativat kiinteistökanta. 

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä on tehty jo usean vuoden ajan töitä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymän vuosittaisia kehysmäärärahoja on laskettu tasaisesti vuodesta 2012 lähtien yhteensä 500 000 euroa.

Säästötoimia jatketaan määrätietoisesti, mutta talouden saaminen tasapainoon vaatii myös tuloveroprosentin korottamista. Nykyisen kirkollisveroprosentin korottaminen 0,10 prosenttiyksiköllä lisää keskituloisen jäsenen kirkollisveron määrää noin 32 euroa vuodessa.Takaisin