21.03.2018 | Ajankohtaista

Vaiviossa tehty kuntotutkimuksia - ei estettä toiminnan jatkolle

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä on teettänyt Vaivion kurssikeskuksessa rakenne- ja sisäilmatutkimuksia loppuvuodesta 2017. Tutkimuksissa selvisi, että kurssikeskuksen rakenteissa on vaurioita. Vauriot eivät kuitenkaan vaikuta kurssikeskuksen käyttöön.

Seurakuntayhtymä pyysi Siun soten terveystarkastajalta lausunnon kurssikeskuksen kunnosta. Terveystarkastaja perehtyi tutkimustulosten lisäksi kurssikeskuksen kuntoon paikan päällä.

- Meidän näkemyksemme mukaan tarkastuksella ei tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka vaarantai-sivat leiriläisten tai kurssilaisten terveyttä, Siun soten terveystarkastaja Päivi Karinen sanoo.
 
Terveystarkastaja ja seurakuntayhtymä ovat sopineet korjaustoimenpiteistä, joilla kurssikeskuksen elinkaarta voidaan pidentää ilman mittavia korjauksia. Korjaustyöt tehdään huhtikuussa, minkä vuoksi kurssikeskus on suljettuna 3. - 27.4.2018.
 
Korjaukset kohdistuvat rakennuksen ilmanvaihtoon ja rakenteissa havaittuihin ilmavuotoihin. Esimerkiksi rakennuksen ikkunoiden ja rungonväliset raot on todettu erittäin epätiiviksi ja ne tiivistetään tässä yhteydessä uudestaan.

Lisäksi majoitustilojen eteistilojen lattiapinnoitteet ja keittiön väliseinäke uusitaan. Korjaustyöt sisältävät myös muita pienempiä yksittäisiä korjaavia toimenpiteitä.
 
Kunnostustöiden oletetaan jatkavan kurssikeskuksen nykyistä käyttökaarta huomattavasti. Lähivuosina seurakuntayhtymän on kuitenkin päätettävä Vaivion kurssikeskuksen tulevaisuudesta rakennuskompleksin mittavan korjausvelan ja havaittujen rakennevaurioiden takia.

Seurakuntayhtymä tarvitsee jatkossakin tiloja leiritoiminnalle, joten pohdittavaksi tulee käytännössä kaksi vaihtoehtoa: nykyisen kurssikeskuksen perusteellinen remontointi tai uusien tilojen rakentaminen.Takaisin