20.03.2018 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymän tilinpäätös suunnitelmien mukainen

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän talous pysyi talousarvion mukaisena. Vuoden 2017 talousarviossa oli varauduttu reilun 308 000 euron alijäämään. Tilikauden 2017 alijäämä oli lopulta vajaat 320 000 euroa.

Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakuntayhtymälle kertyi noin 12 miljoonaa euroa, joista kirkollisverojen osuus oli noin 10,5 miljoonaa euroa. Verotuloja ja valtion rahoitusta kertyi viime vuonna liki 500 000 euroa edellisvuotta vähemmän.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2017 toimintakulut olivat yhteensä reilut 13 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kuluerä ovat henkilöstökulut, jotka ovat noin 8 miljoonaa euroa.

Joensuun seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 52 325 henkilöä. Kaikista joensuulaisista evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 68,8 % (vuonna 2016: 69,4 %). Jäsenmäärä pieneni viime vuonna yhteensä 324 henkilöllä. Joensuun kaupungin muuttovoitto on hidastanut jäsenmäärän vähentymistä.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan tiistaina 20.3.2018.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös julistaa sairaalapastorin viran haettavaksi. Virka vapautuu 1.4.2018 alkaen aiemmin tehtävää hoitaneen henkilön irtisanouduttua tehtävästään.

Sairaalapapin tehtävänä on palvella potilaita, heidän omaisiaan ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Hän on sairauden herättämien elämänarvoja ja elämänkatsomusta koskevien kysymysten asiantuntija.

Sairaalapappi huolehtii kirkollisesta työstä sairaaloissa, laitoksissa ja avoterveydenhuollossa. Tehtäviin kuuluvat myös sielunhoitotyön ohjauksesta- ja koulutuksesta huolehtiminen.Takaisin