22.11.2017 | Avoimet työpaikat

Seurakuntayhtymä: Perheneuvojan virka

Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä on kuuden seurakunnan muodostama kokonaisuus, jossa on noin 53 000 jäsentä ja 170 työntekijää.

Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymässä julistetaan haettavaksi
PERHENEUVOJAN VIRKA

Joensuun Perheasiain neuvottelukeskus on Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämä yksikkö, jonka toiminnan rahoittamiseen osallistuvat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja ympäristöseurakunnat. Toimialueena on koko Pohjois-Karjalan maakunta. Keskuksessa on kuusi työntekijää.

Perheneuvojan työn sisältönä on parisuhteen ja perheen ristiriitoihin sekä elämän kriisitilanteisiin liittyvä yksilö- ja parityöskentely. Toisena painopistealueena ovat työnohjaustehtävät.
Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kirkon perheneuvojan erityiskoulutus tai sitoutuminen siihen ja henkilökohtainen soveltuvuus. Kokemus terapiatyöstä, työnohjauksesta sekä työyhteisöjen kehittämisestä ja konsultoinnista luetaan eduksi. Hakijan on varauduttava osallistumaan soveltuvuustutkimukseen. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hänen tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen ja määräytyy pätevyyden mukaan.

Hakemus ansioluetteloineen osoitetaan 15.12.2017 klo 15.00 mennessä Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnalle s-postitse osoitteella minna.paavola@evl.fi tai kirjeitse osoitteeseen Joensuun ev.lut. seura-kuntayhtymä, PL 10, 80101 Joensuu. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkintä ”Perheneuvoja”.

Lisätietoja antavat neuvottelukeskuksen johtaja Anna-Riitta Pellikka, puh. 050 568 1739 ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Käyhkö, puh. 050 385 5144.Takaisin