mainpic-janoa

Kodin siunaaminen

”Kotona sä ole kanssamme ja siunaa, Jumalamme, myös vapaa-aikamme."
virsi 486.

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Siinä Jumalaa kiitetään saaduista lahjoista ja pyydetään siunausta kodille ja siellä asuville.

Kodin siunaaminen voidaan pitää omana erillisenä tilaisuutenaan tai se voidaan yhdistää muuhun kotona vietettävään juhlaan, kuten kastetilaisuuteen tai tupaantuliaisiin.

Jos osa perheenjäsenistä kuuluu toiseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, kodin siunaaminen voidaan toimittaa ekumeenisesti. Myös kodissa, jonka asukkaat eivät kuulu mihinkään kristilliseen kirkkoon, voidaan siunaaminen järjestää.

Siunaamisen toimittaa joko pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Siunaamisen kaava löytyy kirkon evl.fi/kirkkokasikirja -sivuilta sekä tästä linkistä.