ylakuva_katto

Seurakuntayhtymä

Saman kunnan alueella olevat seurakunnat muodostavat kirkkolain mukaisesti seurakuntayhtymän. Yhtymän tehtävänä on huolehtia yhteisestä taloudesta ja hallinnosta sekä hoitaa jäsenrekisteriään
väestötietolain mukaisesti. Myös hautausmaita ja kiinteistöjä koskevat asiat ovat seurakuntayhtymän hoitamia.

Tämän lisäksi yhtymä vastaa yhteisen seurakuntatyön tehtävistä, joita Joensuussa ovat viestintä, yhteinen kasvatustyö, yhteinen sielunhoitotyö ja perheneuvontatyö.

Päätöksenteko

Yhtymässä jokainen seurakunta toimii ja tekee päätöksiä itsenäisesti toiminnalleen kohdennettujen varojen puitteissa. Paikallistason budjettia ohjaa vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

 

Yhtymässä ylintä valtaa edustaa vaaleilla valittava kirkkovaltuusto, joka päättää paitsi talouden päälinjoista myös kirkollisverosta, virkojen perustamisesta sekä rakennushankkeista. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikkojäsen.

 

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenistään koostuvan kirkkoneuvoston, joka puolestaan valvoo tehtyjen päätösten toteutumista ja valmistelee kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi tuotavia asioita. Neuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen joku yhtymän alueen seurakuntien kirkkoherroista.