Ystävyyttä yli rajojen

Ystävyysseurakuntatyön perusajatus on yhteys, jakaminen ja osallistuminen. Käytännössä tätä toteutetaan kohtaamalla yhteistyöseurakuntien jäseniä vierailujen yhteydessä sekä vaihtamalla kokemuksia seurakuntaelämästä. Samalla avataan ja avarretaan näkökulmia kirkon tehtävän toteuttamiseen.

Pielisensuun seurakunnalla on kolme ystävyysseurakuntaa. Pitkäikäisin kumppanuus on Mäntsälän ev.lut. seurakunnan kanssa. Yhteistyötä on tehty 1970-luvulta saakka. Ystävyyssuhde Unkarin Tatan evankeliseen seurakuntaan solmittiin 1980 -luvulla. Viimeisimpänä (2005) tulokkaana on saksalainen Schwarzenbach an der Saalen ev.lut seurakunta.

Pielisensuun seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt 10.10.2018 kokouksessa lakkauttaa Pielisensuun seurakunnan ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmän ja liittää toiminnan osaksi rovastikunnallisen ystävyysseurakuntatyön toimikunnan työtä. Toimikunnan puheenjohtaja on Liperin seurakunnan kirkkoherra Jari Uimonen ja Pielisensuun edustajiksi on siihen nimetty pastori Timo-Ilkka Antikainen ja seurakuntaneuvostosta Hilkka Pulkkinen.