26.09.2017 | Ajankohtaista

Seurakuntayhtymän verotulot jäämässä arvioitua pienemmiksi

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kirkollisverotulot näyttävät tänä vuonna jäävän n. 200 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua suuremmat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin.

Kirkollisverotulojen ennustettiin koko Suomessa alenevan tänä vuonna n. 3 %. Joensuussa kirkollisverotulokertymä on vuoden 2017 toisen vuosikolmanneksen jälkeen 4,5 % edellistä vuotta pienempi.

Alkuvuoden toteuman ja kirkkohallituksen ennusteen mukaisesti seurakuntayhtymässä varaudutaan siihen, että tämän vuoden kirkollisverokertymä voi jäädä n. 10 300 000 euroon eli n. 200 000 euroa ennustetta pienemmäksi. Talousarviossa arvioitiin, että tämän vuoden alijäämä olisi 300 000 euroa, mikä voi nousta nyt 0,5 miljoonaan euroon. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi katsauksen tiedokseen tiistai-iltana.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria haetaan 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin osa-aikaisen (80 %) työsuhteen haettavaksi. Hakuaika päättyy pe 27.10.2017 klo 15.

Lisäksi päätettiin, että Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän seurakuntien lapsityönohjaajien virat muutetaan kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viroiksi. Varhaiskasvatuksen ohjaaja organisoi ja kehittää seurakunnan toimintaa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Lisäksi hän mm. koordinoi yhteistyötä kunnan päivähoidon kanssa.

 Takaisin