20.09.2017 | Avoimet työpaikat

Eno: Lapsi- ja nuorisotyön virka

Enon seurakunnassa on haettavana

MÄÄRÄAIKAINEN LAPSI-JA NUORISOTYÖN VIRKA

Virka täytetään 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Enon noin 4500 jäsenen seurakunta toimii Pohjois-Karjalassa ja on osa Joensuun seurakuntayhtymää. Pienessä seurakunnassa tehdään työtä yhdessä yli työalarajojen. Seurakunnassa tehdään monipuolista lapsi-, varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä.

Seurakunnassa on ollut kaksi lastenohjaajaa. Toisen lastenohjaajan eläköitymisen yhteydessä lastenohjaajan toimi muutettiin lapsi- ja nuorisotyön määräaikaiseksi viraksi. Uuden työntekijän työparina toimii lastenohjaaja. Lisäksi kasvatuksen tiimissä ovat kasvatuksen pappi sekä nuorisotyönohjaaja.

Uuden työntekijän tehtävänä on organisoida, kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta yhdessä papin ja lastenohjaajan kanssa. Viranhaltija toimii lapsiryhmien ohjaajana sekä tekee verkostoyhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen sekä eri järjestöjen kanssa. Viran painopiste on lapsityössä, mutta työhön kuuluu myös nuoriso- ja varhaisnuorisotyötä sekä rippikoulutyötä ja perhediakoniaa. Työhön sisältyy leirityötä.

Nyt avoinna oleva lapsi- ja nuorisotyön määräaikainen virka on uusi. Arvostamme hakijan innostusta lapsi- ja nuorisotyöhön, sitoutumista kirkon sanomaan sekä pedagogisia ja yhteistyötaitoja. Pätevyysvaatimus: sosionomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK), joihin kuuluvat piispainkokouksen hyväksymät kirkonnuorisotyönohjaajan, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tai diakonin pätevyydet sekä piispainkokouksen nro 90 päätöksen momentin 2 (14.9.2004/95) mukaiset tutkinnot.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virka on määräaikainen (kaksi vuotta) ja se täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää ennen virkasuhteen alkamista rikosrekisteriote (RLL 6 § 2. mom) sekä työterveyslääkärin todistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava pe 27.10.2017 klo 18 mennessä osoitteella Enon seurakunta/kirkkoherra Armi Rautavuori, Yläpappilantie 1, 81200 Eno tai sähköpostitse armi.rautavuori(at)evl.fi. 

Tiedustelut: Armi Rautavuori, puh. 040 0160 535 tai Saija Ihalainen, puh. 040 0120 914.Takaisin